Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC    Site Map    Liên Lạc


 

Các anh chị thân mến.

Mọi đóng góp của các anh chị là một món qùa để giúp cho các em có thể phục hồi được Bản Năng. Những sự hiện diện va tham dự của các anh chị sẽ nói lên TẤT CẢ.

TẤT CẢ VÌ YÊU THƯƠNG - GIA ĐÌNH HỒNG ÂN THIÊN CHÚA là "Viên Đá" đã được ghi ân... và Ngày "Tình Thương Hương La" cũng sẽ là TẤT CẢ VÌ YÊU THƯƠNG mà chính mọi người chúng ta tự khắc ghi vào lòng của mỗi người chúng ta. Sự hiện diện của các anh chị không phải chỉ là một đóng góp nhỏ cho các em để giúp đỡ phần tiếp theo của Dự Án Hương La, nhưng là một nang đỡ và một món qùa cho chính anh chị em đang góp công sức và thời gian và để minh chứng rằng CHÍNH NGÀI ĐANG HIỆP NHẤT CHÚNG TA NÊN MỘT TRONG YÊU THƯƠNG, cho dù cách trở về không gian hay thời gian nhưng chính Ngài vẫn hằng liên kết chúng ta và đã và đang mời gọi chúng ta cùng sánh bước bên Ngài.

Thân mời các anh chị

 

Cuộc đời ta nếu ta sớt chia tựa như bánh ta dùng, nhìn ta nếu ai cũng đểu bảo được này là Thiên Chúa - SẼ KHÔNG CÒN CHẾT BAO GIỜ GIÊSU KITÔ.

Tựa rượu nho sớt chia nếu ta cùng chia máu ân tình, nhìn ta nếu ai cũng đều bảo được này là Thiên Chúa - SẼ KHÔNG CÒN CHẾT BAO GIỜ GIÊSU KITÔ

 

Xin chân thành cám ơn qúy anh chị,
nguyện xin Hồng Ân của Chúa tuôn đổ xuống các anh chị và gia đình
Phòng Hồng Ân Thiên Chúa

 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC