Dâng Lời Nguyện

Gia Đình Hồng Ân Thiên Chúa

You are not logged in.

Announcement

Anh chị muốn gia nhập diễn đàn, xin email: TinhKhucChoGiesu

#1 Mar 31, 2017 11:22:02

ConDangMe
Moderator
Registered: Apr 15, 2014
Posts: 1,072

3 Tháng 4

Lạy Chúa Giêsu, xin chỉ cho chúng con luôn đi trên con đường mà Chúa dọn sẵn cho chúng con.  Xin giúp chúng con đứng vững trong đức tin, và có lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự.  Vì chúng con tin rằng khi chúng con đặt hết niềm tin và tình yêu vào Chúa thì chúng con sẽ tìm thấy được bình an của Chúa luôn ở cùng chúng con.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay, xin vì lòng từ bi hải hà của Chúa mà Ngài thương tha mọi phần phạt cho các linh hồn và đưa các linh hồn được lên thiên đàng.  Xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin ban cho chúng con luôn sống trong niềm tin yêu và ban cho chúng con ơn can đảm để chúng con có thể tuyên xưng đức tin của mình trong mọi biến cố của cuộc sống và sống sao cho đẹp thánh ý Ngài trong mọi sự.  Xin tri ân cảm tạ vì mọi ơn lành Chúa trao ban cho chúng con.  Xin dâng lên Chúa các bệnh nhân, và trong tình yêu thương của Chúa xin chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB