Dâng Lời Nguyện

Gia Đình Hồng Ân Thiên Chúa

You are not logged in.

Announcement

Anh chị muốn gia nhập diễn đàn, xin email: TinhKhucChoGiesu

#1 Mar 17, 2017 11:31:41

ConDangMe
Moderator
Registered: Apr 15, 2014
Posts: 1,072

20 Tháng 3 (Lễ Kính Thán Cả Giuse)

Lạy Thánh Cả Giuse, xin ban cho chúng con luôn theo gương thánh của Ngài, mà sống trong niềm tin tuyệt đối vào bàn tay quan phòng của Chúa.  Ngài luôn tin tưởng và chu toàn mọi việc mà Thiên Chúa trao ban, xin giúp chúng con cũng luôn tin tưởng và chu toàn theo thánh ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống chúng con.  Xin vì nhờ ơn của Chúa và nhờ lời cầu bầu của Thánh Cả Giuse  mà chúng con luôn làm gương sáng danh Chúa mà thôi.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin giúp chúng con luôn biết hy sinh hãm mình trong Mùa Chay Thánh này, và luôn trung thành cùng Chúa trong mọi việc.  Xin giúp chúng con luon tin tưởng rằng Chúa hằng yêu thương chúng con và luôn muốn chúng con được hạnh phúc muôn đời.  Xin ban bình an của Ngài cho chúng con.  Xin thương chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.  Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay, xin vì lòng từ bi thương yêu của Chúa và qua lời cầu bầu của Thánh Cả Giuse mà Ngài thương đưa các linh hồn ấy được lên thiên đàng.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB