Dâng Lời Nguyện

Gia Đình Hồng Ân Thiên Chúa

You are not logged in.

Announcement

Anh chị muốn gia nhập diễn đàn, xin email: TinhKhucChoGiesu

Gia Đình Hồng Ân Thiên Chúa

Forum Topics Posts Last post
1

Lời Nguyện

Lời Nguyện Hằng Ngày trong các Giờ Kinh của phòng Dành Riêng Cho các anh chị có nhiệm vụ viết lời nguyện.

(Moderated by ConDangMe, Hu_Ao)

1,014 1,014 Feb 24, 2017 09:01:50 by ConDangMe
2

Giờ Kinh Đặc Biệt

Những Giờ Kinh Đặc Biệt (Hôn Nhân, Chịu Chức, Cầu Cho Người Mới Qua Đời) Dành riêng cho anh chị có trách nhiệm sắp xếp thời gian

(Moderated by ConDangMe, Hu_Ao)

0 0 Never
3

Xin Phòng Cầu Nguyện

Xin phòng cầu nguyện cho Ngày Cưới, Chịu Chức, Thân Nhân Mới Qua Đời, v.v...

(Moderated by ConDangMe, Hu_Ao)

0 0 Never
4

Góp Ý Cho Phòng

Các anh chị em có thể góp ý liên quan tới gia đình Hồng Ân Thiên Chúa

(Moderated by ConDangMe, Hu_Ao)

0 0 Never
5

Chia Sẻ Linh Tinh

Các anh chị có thể chia sẻ bất cứ chuyện gì trong phòng này.

(Moderated by ConDangMe, Hu_Ao)

0 0 Never

Board information

Board statistics
Total number of registered users: 1
Total number of topics: 1,014
Total number of posts: 1,014
User information
Newest registered user: TinhKhucChoGiesu

Board footer