Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 

Quán Kỷ Vật trong những "Ngày Thánh Mẫu"

 

            Bắt đầu từ ngày 03 tới ngày 06, 2006 và được baỏ trợ cuả nhiều những cố gắng và nỗ lực do một số anh em thiện chí không quản ngại khó khăn.  Hy sinh và chia sẻ cuộc sống với một giá trị đặc biệt là bỏ rơi những cuộc vui, đón nhận những khó khăn, chịu đựng mọi hình thức cuả thời tiết và tình hình trao đổi cuả lòng người.

 

            Dưới đây là sự thu hoạch cuả chương trình bán CD

            - Ngày 03 tháng 08 = 1000 $US

            - Ngày 04 thánh 08 = 1200 $US (đã trừ $40 mua điện và dụng cụ cần thiết)

            - Ngày 05 tháng 08 = 1350 $US (đã trừ $30 mua thực phẩm cho party họp mặt)

            - Ngày 06 tháng 08 = 155   $US (đã trừ 160 $US, CD thánh ca cuả anh Lượng)

 

** Anh Lượng gởi CD Thánh Ca cho phòng HATC bán với 50% lợi tức

           

Tổng Cộng số tiền thu được qua sự chứng kiến cuả
Copnhii, YvonneVu, ColdKiller là
3705.00 $US
 

            -- Anh MuoiDat mang tới 6 thùng CD Người Gieo Giống, BacPhoMoc mang một số còn lại, Chị conyeuchua mang lại một thùng nhỏ Tấm Bánh Cuộc Đời

           

            -- Các loại CD không thể nào tính số còn lại được, tất cả đã chuyển về nhà Cold và chờ bác thali qua kiểm lại vì đang còn lộn tùm lum, và 2 thùng nhonguoiyeu mang về, mặt khác có nhiều người chỉ ủng hộ mà không lấy CD

           

            -- Sách được chuyển lại nhà anh peterpham, trong nhà Cold có 2 thùng

 

     Phòng HATC rất chân thành cám ơn các anh chị em đã đóng góp và ủng hộ cho chương trình Dự Án Tình Thương. đặc biệt là CopNhi, YvonneVu đã cùng sát cánh từng giờ từng phút với Quán Kỷ Vật

    

     Không quên cám ơn anh peterpham và anh dantoc đã giúp cho các lều trại cho anh em tại DHTM

    

     Không quên cám ơn anh dantoc đã giúp BBQ cho anh em trong đêm họp mặt với sự giúp đỡ nhân lực cuả nanghavang và bichnhi

   

     Xin Thiên Chuá trả công và tuôn đổ đầy tràn hồng ân đến với tất cả các anh em phục vụ và qúy vị ân nhân đã ra tay giúp đỡ cho Dự Án Tình Thương trong ngày Đại Hội Thánh Mẫu 2006

 

Phòng Hồng Ân Thiên Chuá


 

 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC