Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

††.•:*¨`*:•. ††    Lễ Mình Máu Thánh Chúa     ††.•:*¨`*:•. ††

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: Đọc ý chỉ cầu nguyện và cho những các Linh Hồn:
   

 2. Hát Bài Thánh Ca Kính Thánh Tâm Chúa

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần
   

 4. Thánh Thi:
  Nào ca hát để họp mừng mầu nhiệm
  Vua muôn dân đã hiến trót thân mình
  Dâng máu đào làm hiến lễ hy sinh
  Làm giá chuộc muôn người trên thế giới
  Người tự hiến cho ta nên chẳng ngại
  Sinh làm con Đức Trinh Nữ vẹn toàn
  Trót cuộc đời, gieo chân lý Phúc Âm
  Và kết thúc bằng điềm thiêng kỳ diệu
  Đêm dự bữa tiệc ly cùng bạn hữu
  Khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa
  Người trao tay cho tất cả môn đồ
  Mình Máu Thánh làm thần lương mỹ vị
  Câu tuyên phán của Ngôi Lời nhập thể
  Đã làm cho bánh thật nên Mình Người
  Rượu nho thành bao giọt máu hồng tươi
  Mắt chẳng thấy nhưng lòng tin vững mạnh
  Ôi bí tích thật cao vời khôn sánh
  Ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây
  Nghi lễ xưa đâu sánh bí tích này
  Niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm
  Lòng hớn hở, cùng tán dương trìu mến
  Cha uy quyền và Con Một từ nhân
  Cùng tôn vinh ca ngợi Chúa Thánh Thần
  Xin chúc tụng Ba Ngôi đến muôn thuở
   

 5. Thánh Vịnh 109:

  Chúa Ki-tô là Vị Thượng Tế đến muôn đời, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê, Chúa dâng bánh rượu làm của lễ.

  Sấm ngôn của Ðức Chúa

  ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: *

  "Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,

  để rồi bao địch thù,

  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con."

   

  Từ Xi-on, Ðức Chúa sẽ mở rộng

  quyền vương đế của Ngài: *

  Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

   

  Ðức Chúa phán bảo rằng:

  "Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,

  vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

   

  "Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

  tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

   

  Ðức Chúa đã một lần thề ước,

  Người sẽ chẳng rút lời, *

  rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế

  theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

   

  Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài

  sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

   

  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,

  nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Chúa Ki-tô là Vị Thượng Tế đến muôn đời, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê, Chúa dâng bánh rượu làm của lễ.
   

 6. Thánh Vịnh 115

  ÐC: Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và sẽ dâng lễ tế tạ ơn.

  Tôi đã tin cả khi mình đã nói:

  "Ôi nhục nhã ê chề!" *

  Ðã thốt ra trong cơn hốt hoảng:

  "Mọi người đều giả dối!"

   

  Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ

  vì mọi ơn lành Người đã ban cho? *

  Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ

  và kêu cầu thánh danh Ðức Chúa.

   

  Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,

  trước toàn thể dân Người. *

  Ðối với Chúa thật là đắt giá

  cái chết của những ai trung hiếu với Người.

   

  Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,

  tôi tới Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *

  xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

   

  Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn

  và kêu cầu thánh danh Ðức Chúa.

   

  Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,

  trước toàn thể dân Người, *

  tại khuôn viên đền Chúa,

  giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  ÐC: Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và sẽ dâng lễ tế tạ ơn.
   

 7. Hát Kinh Vinh Danh
  Kinh Vinh Danh 1  hoặc  Kinh Vinh Danh 2
   

 8. Thánh Ca Kh 19, 1-2.5-7: Hôn Lễ Chiên Thiên Chúa  
  Lạy Chúa, Chúa là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống của Trần Gian.

  Ha-lê-lui-a!  Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
  Đấng vinh hiển uy quyền.
  Những lời Người phán quyết
  Đều chân thật công minh. Ha-lê-lui-a.

  Ha-lê-lui-a!  Nào ca ngợi Chúa đi,
  Hỡi tất cả tôi trung của chúa,
  Hỡi những ai lớn nhỏ
  Hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.

  Ha-lê-lui-a!  Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
  Đã lên ngôi hiển trị:
  Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
  Dâng Chúa lời tôn vinh. Ha-lê-lui-a.

  Ha-lê-lui-a!  Vì nay ta đã tới ngày
  Cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa,
  Và Hiền Thê của Người
  Đã điểm trang lộng lẫy. Ha-lê-lui-a.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Lạy Chúa, Chúa là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống của Trần Gian.
   

 9. Kinh Lạy Cha 
   

 10. 12 Kinh Kính Mừng
   

 11. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện
   

 12. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 13. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa 
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 14. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a: Bài Đọc I & Đáp Ca & ALLELUIA

  b: Bài Đọc II & Ca Tiếp Liên,  & ALLELUIA

  c: Phúc Âm
   

 15. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa 
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)
   

 16. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 17. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị
   

 18. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB 
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 19. Hát Bàì Thánh Ca Dâng Mẹ
   

 20. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng (Xin Bấm Vào Đây):
   

 21. Kinh Cám Ơn
  Kinh Cám Ơn
   

 22. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy 
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 23. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC