TRI TIM V NHIỄM MẸ MARIA

Lạy Tri Tim V Nhiễm Mẹ Maria, trn đầy tnh yu mến đối với Thin Cha v mọi người, chng con xin tận hiến ton thn cho Mẹ. Chng con xin trao ph cho Mẹ phần rỗi của chng con. Với ơn ph trợ của Mẹ, ước chi chng con biết gớm ght tội lỗi, biết yu mến Thin Cha v người chung quanh, v đạt đến cuộc sống mun đời với những người chng con yu mến. Lạy Tri Tim V Nhiễm Mẹ Maria, chng con xin tận hiến mnh chng con cho Mẹ.

Lạy Tri Tim V Nhiễm Mẹ Maria, chng con xin trao ph linh hồn chng con cho Mẹ.

Lạy Tri Tim V Nhiễm Mẹ Maria, chng con xin ph thc mnh chng con cho sự chăm sc của Mẹ.

Lạy Tri Tim V Nhiễm Mẹ Maria, chng con đoan hứa sẽ bước theo sự hướng dẫn của Mẹ.

Lạy Tri Tim V Nhiễm Mẹ Maria, chng con xin hiến mnh để phụng sự Mẹ.

Lạy Tri Tim V Nhiễm Mẹ Maria, chng con xin dng trt đời con cho bu tng của Mẹ l Thnh Tm Cha.

Lạy Tri Tim V Nhiễm Mẹ Maria, chng con yu mến Tri Tim V Nhiễm Mẹ.

Lạy Tri Tim V Nhiễm Mẹ Maria, chng con yu mến Mẹ bằng trọn vẹn tri tim của chng con. Amen.