Kinh Trng C̣y

Chúng con trng cậy ŕt Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ ch chớ bỏ lời chng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu th́n, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
H
ằng cha chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen

Cc Cu Lạy

Thưa: Lạy ŕt thánh Tri Tim Đức Chúa Gisu.
Đp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Ŕt Thánh Đức B Maria.
Đp: C̀u cho chúng con.

Thưa: Lạy ng thánh Giuse l bạn thanh sạch Đức B Maria trọn đời đồng trinh.
Đp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử V Đạo nước Việt Nam.
Đp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bnh an.
Đp: Cầu cho chúng con.

Cu Than Cầu Cho Việt Nam
Lạy Đức Trinh Vương Ha Bnh l Mẹ thương xt, xin ban ơn cải thiện v thnh ha dn tộc Việt Nam nhỏ b chng con.

Hỡi cc Thnh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu bầu Cha, Mẹ ban ơn thnh ha đặc biệt cc Chủ Chăn dn tộc Việt Nam.

Xin Đức Trinh Nữ Maria cng Thnh Tử chc lnh cho chng con.  Amen.