Kinh ng Thnh Giuse Bầu Cử

Lạy ơn ng Thnh Giuse. Chng con chạy đến cng Người, trong cơn gian nan chng con mắc phải. Chng con đ ku van cng Rất Thnh Đức B l Đấng đ lm Bạn cng Người, ph hộ gn giữ chng con, th chng con cũng lấy lng trng cậy cho vững vng, m xin ng Thnh Giuse bầu cử cho chng con như vậy.

Chng con xin v nhn đức knh mến, m Người lm Bạn cng Rất Thnh Đồng Trinh l Mẹ Cha Trời, v l Đấng chẳng mắc phải tội tổ tng truyền, cng v lng thương Người đ ẵm lấy Đức Cha Gisu, th chng con xin ng Thnh Giuse gh mặt lại m thương đến Hội Thnh, l phần sản nghiệp Đức Cha Gisu đ lấy Mu Thnh mnh m chuộc. Lại xin Người dng sức mạnh thing ling v quyền php Người, m gip đỡ những sự chng con cn thiếu thốn.

Lạy Đấng đ coi sc Đức Cha Gisu cng Đức B cho cẩn thận, th chng con xin Người bnh vực con ci Đức Cha Gisu đ chọn. Lạy Cha rất thương yu! Chng con xin Người cất mọi sự dối tr cng mọi tội lỗi, cho chng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trn trời hay gn giữ chng con, xin Người dủ lng thương m che chở chng con đang khi chiến trận cng kẻ th tối tăm l cc ma quỉ. Như xưa Người đ gn giữ Đức Cha Gisu cho khỏi cơn hiểm ngho thế no, th rầy chng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thnh, cho khỏi cc mưu kế giặc th, v cc sự gian nan khốn kh như vậy, cng xin Người hằng bầu cử cho chng con được bắt chước Người, v trng cậy v quyền thế Người, cho được giữ đạo cho trọn, cng được chết lnh, v được hưởng phc v cng trn thin đng. Amen