Kinh Cầu Với Đức Mẹ Sầu Bi

Lạy Mẹ Đồng Trinh Sầu Bi, Nữ vương các thánh tử đạo, Mẹ đă sầu bi đứng dưới chân thánh giá chứng kiến sự đau đớn trong giờ chết của Con Mẹ. Xin nh́n đến chúng con đang quỳ dưới chân Mẹ đây với ḷng dịu hiền và thương xót của Mẹ. Chúng con kính suy ḷng sầu bi của Mẹ và chúng con đặt tất cả những ước nguyện, nỗi khổ đau của chúng con với ḷng tin tưởng ẩn náu trong trái tim thương tích Mẹ. Chúng con nài xin Mẹ thay chúng con mà dâng những ước nguyện và nỗi đau khổ lên Thiên Chúa Cha nhờ công nghiệp khổ nạn và sự chết của Chúa Giêsu, cùng với sự đau khổ của Mẹ dưới chân thánh giá, xin Chúa nhận lời cầu xin của chúng con. Hỡi Mẹ lân ái, chúng con biết cậy nhờ vào ai để dâng những ước nguyện và đau khổ của chúng con nếu không có Mẹ. Mẹ đă uống cùng chén thánh Con Mẹ nên Mẹ cảm thông được nỗi sầu khổ của chúng con.

Lạy Mẹ rất thánh, tâm hồm Mẹ đă bị đâm thủng bởi lưỡi gươm sầu bi khi diện kiến cuộc khổ nạn của Con Chí thánh Mẹ nên chỉ có Mẹ mới hiểu và an ủi chúng con. Chúng con xin dâng những người con của chúng con lên mẹ. Những đứa con ngoan ngoăn xin Mẹ thương ǵn giữ; những đứa con làm đau ḷng cha mẹ xin Mẹ soi lối cho chúng trở về; những đứa con hoang đàng, tội lỗi xin Mẹ cho chúng được ăn năn thống hối. Xin cầu bầu cho chúng con, và xin Thiên Chúa nhận lời chúng con khấn nguyện. Amen