Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC    Site Map    Liên Lạc


 

Nguyễn Duy

 

1.      Ave Maria Trăng Từ Bi

Ave Maria Mẹ ơi đưa con...

2.      Bài Ca Lữ Hành

Trên con đường dẫn về...

3.      Bài Ca Trên Núi

Có một bài ca Ngài đã hát...

4.      Bốn Mùa Yêu Thương

Giêsu ơi Ngài đến trong cuộc đời...

5.      Bông Hoa Dâng Mẹ

Chúng con xin dâng Mẹ dâng...

6.      Bước Chân Huyền Diệu

Ngài đến trong đời tôi với...

7.      Ca Khúc Hồng Ân 1 VNI

Hân hoan lời tụng ca dâng Chúa...

8.      Ca Khúc Hồng Ân 2 VPS

Bao la ôi bao la tình yêu... 

9.      Ca Khúc Hồng Ân (YETK)

Hân hoan lời tụng ca dâng Chúa... 

10.  Cậy Trông Mẹ

Mẹ ơi đoàn con kính chào...

11.  Chính Nhờ Ngài

Chúa chấp nhận cuộc sống...

12.  Chờ Mong

Ngày nào con thứ thân thưa...

13.  Cho Nhau Chân Tình

Trước bàn thờ quì bên nhau...

14.  Cho Nước Trời Mai Sau

Trái đất này nơi con người...

15.  Chúa Dắt Dìu Con

Chúa dắt dìu con từng bước...

16.  Chúa Trong Cuộc Đời

Rồi một ngày con đi tìm...

17.  Chuông Vang Vang

Một trời sáng trong an lành...

18.  Chuông Vang Vang (Bocici)

Một trời sáng trong an lành...

19.  Con Chỉ Là Tạo Vật

Lạy Chúa con chỉ là tạo vật...

20.  Con Đi Tìm Ngài

Nếu con không tìm Ngài...

21.  Của Lễ Yêu Thương

Yêu thương là tấm bánh...

22.  Dẫn Con Từng Bước

Xin Chúa dẫn con đi từng bước...

23.  Dìu Nhau Yêu Thương

Dìu nhau lên trước bàn thờ...

24.  Giêsu Con Hát Về Ngài 

Trong cuộc đời vui cất tiếng...

25.  Hồng Ân Giáng Sinh

Ngài đã cho con mùa giáng sinh...

26.  Khải Hoàn Ca (YETK) 

Nào cảm tạ Chúa vì Chúa rất...

27.  Khi Con Vào Đời

Vào đời khi con chỉ có bàn tay...

28.  Kinh Cầu Tình Yêu 

Quỳ đây tay trao trong tay...

29.  Lắng Nghe Lời Chúa

Xin cho con biết lắng nghe...

30.  Lời Nguyện Đầu Năm

Ngày đầu năm mới con cất...

31.  Lời Nguyện Đầu Tiên

Ngày đầu năm mới con cất tiếng ca

32. Này Con Xin Đến 2

Biết bao nhiêu tình là tình Thiên Chúa

33. Ngợi Ca (Bocici)

Từ bình minh con dâng hết...

34. Ngợi Ca (YETK)

Từ bình minh con dâng hết...

35. Người Tình Cô Đơn

Với tấm thân gầy, lê chân bước ...

36. Nguồn Sống Yêu Thương

Ở nơi đâu có yêu thương nhiều...

37. Nguồn Trợ Lực Đời Tôi

Ngước mắt nhìn nhìn lên đỉnh núi...

38. Noel Về

Noel về Noel về nhạc yêu...

39. Ơn Chúa Gọi

Chúa không gọi con ra khỏi thế ...

40. Phó Thác

Này tấm thân con sao Cha...

41. Tình Ca Giê Su

Nơi Bê lem chốn hang lừa đơn sơ ...

42. Tình Ngài Sưởi Ấm Lòng Con

Như mặt trời dọi sáng ban...

43. Tình Yêu Thánh Giá

Còn tình yêu nào như tình Chúa...

44. Trong Ơn Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần xin...

45. Vì Tôi Là Linh Mục

Có người gọi tôi người cô...

46. Vươn Cao Linh Hồn

Nếu mãi đời con cứ ngủ vùi...

47. Xanh Trời Noel

Noel lời cầu chúc thánh ân...

48. Xin Mẹ Hãy Nhớ

Trước ngai Mẹ từ nhân con...

 

 

 

 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC