Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC    Site Map    Liên Lạc


 

Cao Huy Hoàng

  

 1. Bài Ca Huynh Đệ

Từ môt vòng trái đất nắm tay về đây...

 1. Có Chí Thì Nên

Có chí thì nên nhà có nền...

 1. Con Muốn Dâng

Con muốn dâng lên Ngài tâm...

 1. Đồng Xanh Thơ

Đồng cỏ xanh êm vui bên...

 1. Mẹ Công Giáo Tạ Ơn

Này đoàn con đến đây...

 1. Một Mái Nhà

Chúa cho con một mái nhà...

 1. Những Linh Hồn Phản Bội

Những linh hồn phản bội đang...

 1. Tình Yêu Mến

Cuộc đời này con có gì mà...

 1. Trong Bóng Chiều Cuộc Đời

Cuộc đời trong bóng chiều...

 1. Tuổi Trẻ Vào Đời

Tuổi trẻ chúng ta nối tiếp thế hệ ...

 1. Xin Định Nghĩa Tình Yêu

Yêu là chết đi là đóng đinh là...

 1. Xin Giữ Nguyên Màu Áo

Bên nhau trước ngai Mẹ...

 

 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC