Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC    Site Map    Liên Lạc


 

Mi Trầm

 

 1. Bài Ca Phục Vụ                             

Đoàn ta cất bước theo Chúa...

 1. Có Cha Có Mẹ

Con có cha có mẹ là con...

 1. Con Chắp Tay

Con chắp tay con cầu cho mẹ...

 1. Công Ơn Cha Mẹ (Bocici)

Xin cám ơn trời người đưa...

 1. Công Ơn Cha Mẹ (Dung)

Xin cám ơn trời người đưa...

 1. Dâng Người Cha

Xin dâng lên này đây Người...

 1. Dâng Về Cha                          

Con dâng về cha bao lời kinh...

 1. Đẹp Thay

Đẹp thay ôi đẹp thay những...

 1. Đường Vào Tình Yêu

Đường vào tình yêu có nắng...

 1. Kèn Vang

Kèn vang muôn tiếng kèn vang...

 1. Kèn Vang

Kèn vang muôn tiếng kèn vang...

 1. Lễ Dâng Hôm Nay

Lễ dâng hôm nay hai trái...

 1. Mẹ La Vang

La Vang lưu lạc khổ đau...

 1. Mẹ Ơi Con Đến

Mẹ ơi con xin đến dâng lên...

 1. Này Đây

Này đây là hai trái tim hòa...

 1. Ngày Hân Hoan

Ngày hôm nay một ngày hân...

 1. Nhớ Về Tổ Tiên

Xin thắp lên một nén hương...

 1. Phận Làm Con                         

Phận làm con chữ hiễu dữ...

 1. Tình Đã Nên Duyên

Cuộc tình đã nên duyên mai...

 1. Tình Mẹ Bao La

Tình Mẹ tình Mẹ bao la...

 1. Trái Tim Người Mẹ

Trái tim nào tựa biển bao la...

 1. Tràng Chuỗi Của Mẹ

Tràng chuỗi mân côi Mẹ lần...

 1. Tự Do

Tự do nâng ta lên thành người...

 1. Vì Chúa Sẽ Đến                     

Đường Chúa ta uốn cho ngay...

 1. Xin Giữ Con

Xin giữ con để con phụng sự...

 1. Xin Tình Yêu Bao La 

Xin trao cho người hạnh...

 1. Xin Vâng

Mẹ ơi đời con dõi bước...

 1. Xin Vĩnh Biệt 

Xin vĩnh biệt người thân...

 

 

 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC