Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC    Site Map    Liên Lạc

 

.
Mến chào quý vị đến với

Hồng Ân Thiên Chúa Website
 

 

 

 

Ý Cầu Nguyện Tháng 10

Ý chung: Cầu xin loại trừ được nạn buôn bán người là một hình thức hiện đại của chế độ nô lệ. 

Ý truyền giáo: Cầu cho tinh thần truyền giáo nơi các cộng đoàn Kitô Giáo tại Châu Á, biết rao giảng Tin Mừng cho những người vẫn đang mong đợi.

 

Ý Cầu Nguyện Của
Đức Thánh Cha 2015

 

 


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chú ý: nếu không xem được menu xin nhấn vào "Site Map"